Základní služby

S účinností od 1.1.2007 je sociální službou činnost, kterou zabezpečují poskytovatelé sociálních služeb na základě oprávnění podle zákona. Sociální služby jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel. Zaměřují se na zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti života osob. Mezi nejpočetnější skupiny příjemců sociálních služeb patří zejména senioři, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, ale také osoby, které z různých důvodů žijí "na okraji" společnosti.

 

Popis činností a úkonů sociální služby

A/ Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

a) pomoc při úkonech osobní hygieny: ranní a večerní hygiena u umyvadla: doprovod do koupelny, pomoc při ústní hygieně (zubní protéza), úprava účesu, holení, částečná koupel, zajištění doprovodu do koupelny, pomoc při přesunu z invalidního vozíku (z lůžka) do koupacího křesla (na koupací lůžko), příprava klienta na koupel, pomoc při svlékání (svlékání), zouvání, omytí a ošetření znečistěných částí těla, ošetření kůže v okolí genitálu, výměna inkontinentních pomůcek, pomoc při oblékání a obouvání, doprovod zpět

b) pomoc při základní péči o vlasy a nehty: celková koupel včetně mytí vlasů, zajištění doprovodu do koupelny, pomoc při přesunu z invalidního vozíku (z lůžka) do koupacího křesla (na koupací lůžko), příprava klienta na koupel, pomoc při svlékání (svlékání), zouvání, omytí celého těla včetně vlasů, osušení vlasů, osušení a ošetření pokožky, ostříhání nehtů, pomoc při oblékání a obouvání, pomoc při úpravě účesu, použití fénu, doprovod zpět

c) pomoc při použití WC: doprovod na WC, pomoc při svlékání, pomoc při otření konečníku a genitálu, výměna inkontinentních pomůcek, pomoc při oblékání a hygiena rukou

B/ Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

a) pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek: pomoc při  správném výběru oblečení, výměna osobního prádla a ošacení, pomoc při oblékání a svlékání při příchodu a odchodu ze zařízení, pomoc při obouvání a zouvání, pomoc při výběru oblečení při pobytu venku dle ročního období, při návštěvách kulturních akcí, drobné opravy a žehlení prádla, označování prádla

b) pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík: přesun z lůžka na vozík a zpět

c) pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh: pomoc při vysazování mimo lůžko, pomoc při vstávání od stolu, pravidelné polohování klienta na lůžku, pomoc při úpravě lůžka, výměna ložního prádla, úprava ložního prádla

d) pomoc při podávání jídla a pití: příprava k stolování, pomoc s hygienou rukou, doprovod do jídelny, krmení, pomoc při jídle, porcování stravy, donesení stravy na pokoj, dodržování pitného režimu, vaření kávy a čaje, pomoc při otevírání konzerv, jogurtů, lahví s nápoji apod., označení a uložení potravin do lednice, sledování exspirace potravin, úklid a pomoc s mytím osobního nádobí klienta

e) pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru: kontrola bezpečnosti prostředí, transport na vozíku na terasu, transport mimo zařízení

C/ Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

a) podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů: doprovod do zdravotnického zařízení a zpět, doprovod na pedikúru, doprovod ke kadeřnici, pomoc při nákupech, návštěva kulturních vystoupení, návštěva knihovny, hřbitova

b) pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, pomoc při psaní dopisů a pohledů a jejich čtení, pomoc při kontaktu rodiny, zprostředkování telefonického kontaktu a umožnění telefonického kontaktu s rodinou Sociálně – terapeutické činnosti

c) socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob: podpora při komunikaci a nácvik komunikace, posilování sociálních zručností, trénink paměti, podpora a pomoc při čtení knih a časopisů, sledování televize, poslouchání hudby

D/ Aktivizační činnosti

a) pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím: doprovod a podpora účasti na společenských akcích v zařízení, doprovod na bohoslužbu, návštěva a posezení v restauraci, v cukrárně

b) nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností: individuální cvičení, skupinové cvičení, podpora a pomoc v zájmových aktivitách: kreslení, modelování, vystřihování, lepení, hraní společenských her, pracovní terapie na zahradě, muzikoterapie, nácvik chůze, pomoc při používání kompenzační pomůcky, pomoc při údržbě kompenzační pomůcky, pomoc při úklidu pokoje

E/ Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

a) pomoc při jednání a komunikaci s úřady, telefonický kontakt, doprovod na úřady, doprovod na poštu, pomoc při úhradě složenek, zprostředkování kontaktu s advokátem, sepsání pozůstalosti po úmrtí klienta