Vymezení cílové skupiny

Sociální službu poskytujeme osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí. Osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu a z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Věkové vymezení cílové skupiny je od 55 let věku s přiznaným invalidním nebo starobním důchodem. Režim v našem zařízení při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.