Současnost

Budova domova je umístěna ve svažitém terénu, na okraji lesa, jihozápadním směrem od zastavěné části obce, mimo její zastavěnou část, ve vzdálenosti cca 2,5 km od centra obce Město Albrechtice, kde se nachází obecní úřad, pošta, základní služby a stanice meziměstské hromadné dopravy. Napojení na státní silnici II. třídy č. 57 spojující Město Albrechtice s městem Krnov a Opava je vzdáleno 2 km, město Krnov je vzdáleno 13 km. Lokalita se nachází při severní hranici Moravskoslezského kraje, bezprostředně při hranici s Polskem.