Sociální úsek

Sociální pracovnice

Bc. Jochimová Markéta

tel.: +420 595 170 379
e-mail: socialni@manemi.cz

 

  • zajišťuje veškerou administrativní a sociální agendu v zařízení, která se týká poskytované sociální služby uživatelům
  • je pověřena jednáním se zájemcem o službu, sociálním šetřením, komunikuje s rodinou uživatele, přijíma platby za poskytovanou sociální službu, organizuje potřebné nákupy pro uživatele služby
  • plánuje a vykonáva aktivity s uživateli sociální služby dle jejich schopností a momentálního zdravotního stavu

 

Pracovník v sociálních službách

Holišová Pavla, koordinátorka

Bajgerová Marcela

Brezanská Jana 

Bumbarisová Dagmar
Čipcová Anna
 
Holoubková Taťána
Kiácová Radmila
Kollár Čeněk

Křemenová Nataša                                                                                                                                          

Pannová Lenka

Petreková Jana (zástup za nemoc)

Podešvová Nikola                                                                                                                                                        

Skulinová Natálie                                                                                                                                                            

Šmídová Marcela

Vašendová Růžena

 

Provádění volnočasových aktivit

Máčelová Elefteria
          

tel.: +420 595 170 397
mobil: +420 608 940 607

 

  • vykonává přímou obslužnou péči o osoby spočívající v nácviku jednoduchých denních činností
  • vykonává pomoc při osobní hygieně a oblékaní, manipulaci s přístroji, pomůckami, prádlem, udržování čistoty a osobní hygieny, podporu soběstačnosti, posilování životní aktivizace, vytváření základních sociálních a společenských kontaktů a uspokojování psychosociálních potřeb