Zdravotní úsek

Všeobecná sestra v soc. službách, odbornost 913

Umysová Šárka, pověřená vedením zdravotnických pracovníků

Bendová Hana

 

 tel.: +420 595 172 555
 

 

  • poskytuje zdravotní a ošetřovatelskou péči uživatelům sociální služby, kterou vykonává na základě platného osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu