Smlouva

  • V případě volného místa v domově Vás sociální pracovník opětovně  kontaktuje a zjišťuje Vaši aktuální sociální situaci 
  • V případě zájmu s Vámi sociální pracovník domluví konkrétní termín sepsání smlouvy a  nástupu do zařízení.
  • K sepsání smlouvy je nutné z Vaší strany doložit kopii důchodového výměru, kopii rozhodnutí o příspěvku na péči
  • Když Vás zastupuje při sepisování smlouvy zástupce, musí doložit kopii soudního rozhodnutí o ustanovení opatrovníka nebo notářsky ověřenou plnou moc.    
  • Po vzájemné domluvě dochází k samotnému sepsání smlouvy. Snažíme se, aby smlouva co nejvíce vystihovala Vaši osobnost, Vaši požadavky a potřeby, proto je možné domluvit individuální úpravy.

 

Vzorová smlouva

Doporučený seznam osobních věcí

Domácí řád

Vnitřní předpis č. 1 - O stravování uživatelů

Vnitřní předpis č. 2- Výše úhrady za poskytování sociální služby

Vnitřní předpis č. 3 - Zprostředkování služby, ceník fakultativních činnosti a paušální poplatky