Principy poskytované sociální služby

  • respektujeme osobnost klienta, jeho vlastní vůli a empaticky vnímáme jeho potřeby a zájmy
  • dodržujeme práva klienta a zachováváme mlčenlivost a diskrétnost
  • zachováváme partnerský, dustojný a individuální přístup ke všem klientům
  • podporujeme sdílení společných hodnot a cílu domova všemi pracovníky, preferujeme týmovou spolupráci
  • zaměstnance podporujeme v odborném růstu, a to prostřednictvím systematického vzdělávání, spolupráce s dalšími odborníky a formou pravidelných supervizních setkání