Poslání

Posláním našeho domova je celoročně poskytovat nepřetržitou pomoc, podporu a péči jednotlivcům, mužům, ženám a manželským párům se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, kteří nejsou schopni zajištovat své základní životní potřeby ve vlastním sociálním prostředí, a to ani s pomocí své vlastní rodiny, terénní sociální služby, nebo z jiných závažných důvodů.

Pomoc, podpora a péče je přiměřená a přizpůsobená individuálním potřebám uživatelů sociálních služeb. Prostřednictvím poskytované sociální služby chceme zmírňovat negativní vlivy nemoci a stárnutí u uživatelů, podporovat je při udržování jejich stávající tělesné a duševní kondice, přiměřené soběstačnosti, ve využívání vlastních možností a schopností, udržování běžného způsobu života, přirozených vztahů se svým okolím a ve využívání místních institucí, které poskytují služby veřejnosti.