Podání žádosti

  • Vyplněnou žádost doručte osobně nebo písemně na adresu Domu dobré vůle Žáry, případně elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktech.
  • Do 7 dnů Vás bude sociální pracovník kontaktovat (písemně, telefonicky, elektronicky nebo osobně),  aby si doplnil informace k žádosti o poskytování sociální služby. V případě, že splňujete podmínky přijetí, Vás sociální pracovník vyzve, aby jste také doložili vyjádření lékaře o vašem zdravotním stavu.
  • Následně od nás do 30 dnů obdržíté písemné vyjádření.
  • V případě, když bude naše kapacita v domově naplněná, nabídneme Vám možnost zařazení do evidence zájemců

 

Žádost o poskytnutí sociální služby

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu zájemce