O Manemi

Společnost MANEMI je obecně prospěšnou společností, která je vedená u Krajského soudu v Ostravě, pod spisovou značkou O 284, se sídlem ve Městě Albrechticích, Opavice č. 37, s datem vzniku společnosti od 2. března 2010.

Naše společnost se zaměřuje zejména na sociální a charitativní pomoc sociálně potřebným, nemocným, zdravotně postiženým osobám, na poskytování zdravotnických služeb ve smyslu § zákona číslo 160/1992 Sb., na pomoc rodinám pečujícím o nemocné, na zajišťování péče a služeb pro seniory. Podílí se na podpoře vývoje a výzkumu ve zdravotnictví, podporuje rozvoj a integraci zdravotně postižených dětí.

Mezi naše další aktivity patří také organizování mimoškolních a sportovních aktivit dětí a jejich podpora a podpora dalších sportovních aktivit. Jako společnost se podílíme taky na podpoře ochrany životního prostředí a ochrany obrazu krajiny a na zlepšování kvality života na venkově.