Ukončení registrace a veřejné sbírky

 Společnost MANEMI o.p.s. ukončila ke dni 30.6.2014 svou registrace k sociální službě Dům dobré vůle Žáry. Novým poskytovatelem této sociální služby se stala Charita Krnov. V souvislosti s ukončením registrace oznamujeme i ukončení veřejné sbírky ve prospěch Domu dobré vůle Žáry ke dni 31.12.2014. Informace k poskytování sociální služby získáte na stránkách Charity Krnov www.krnov.charita.cz, popř. na tel. 595 170 379 nebo 554 611 366.