Veselé Velikonoce!

 Veselé Velikonoce přejí všem lidem zaměstnanci a uživatelé Domu dobré vůle Žáry!