Výsledky dotazníkového šetření hodnocení rodinnými příslušníky

Musím napsat, že jsem očekávala větší návratnost dotazníků.  Bohužel, mnozí to asi pojali  tak, že i když  uživatele navštěvuje početná rodina, tak dotazník byl vyplněný za celou rodinu, nehledě na to, že každý rodinný příslušník může vnímat poskytování sociální služby zcela odlišně. Jinak si nedokážu zdůvodnit slabou návratnost, a to za opětovného připomínání sociální pracovnicí, která rodiny a opatrovníky oslovovala e-mailem. Každopádně i malá návratnost pro nás znamená čísla, která pro nás mají hodnotu dalšího nastavení kvality v poskytování  sociální služby.

Počet vyplněných dotazníků bylo 10, z toho 2 byly neúplně vyplněny, u obou chyběla odpověď na poslední dvě otázky a 1 dotazník byl evidentně vyplněn dvěma rodinnými příslušníky, o čem svědčila odpověď v otázce č. 1.

Poskytování sociální služby pro svého příbuzného  vnímá jako " velmi přínosné"  8 respondentů, 2 respondenti označili odpověď "spíše ne". Z pohledu profesionality vnímají naši službu jako "velmi profesionální" 3 respondenti, 6 respondentů označilo naši službu jako "profesionální"  a 1 respondent považuje naši službu za "nepříliš profesionální". Celkem 4 respondenti považují kvalitu naší služby ve srovnání s konkurencí za "mnohem lepší", 1 respondent si myslí, že je "o něco lepší", 1 respondent si myslí, že je "o něco horší"  a 4 respondenti "nemají zkušenosti s konkurencí". Na otázku celkové spokojenosti s našimi zaměstnanci, s jejich přístupem a komunikací je 6 respondentů "velmi spokojeno", 3 respondenti jsou "spokojeni" a 1 respondent "není ani spokojen, ani nespokojen". Šestá otázka se týkala hodnocení naši společnosti, přičemž možnosti známkování odpovídalo hodnocení jako ve škole. 7 respondentů nás hodnotí na "výbornou" a 1 respondent "chválitebně". Otázka doporučení naší služby ostatním zájemcům dopadla stejně jako ta předchozí, 7 respondentů by  ji "určitě" doporučilo a 1 respondent by poskytování sociální služby v našem zařízní "pravděpodobně" doporučil i ostatním. 

Pro nás je nesmírně důležité, jak jste naši službu hodnotili. Převaha kladného hodnocení ovšem neznamená to, že nebudeme nic dál zlepšovat, právě naopak. I v tomto roce čekají naše zaměstnance důležitá školení, zaměřená na trénování paměti, komunikaci, výživu v seniorském věku, celý tým čeká opět supervize a samozřejmě nesmím zapomenout na tak důležité sebevzdělávání. Chci také zdůraznit, že na pracovně je k dispozici  "Kniha přání". Vím, že ji mnozí odmítáte, že jste do ní už psali. Kniha ovšem není jen o pochvalách nebo o kritice, khiha slouží také k obyčejným přáním, jako je třeba přitlučení hřebíku k pověšení obrazu...

Vážení rodinní příslušníci, chci Vám poděkovat za Vaši důvěru, kterou vkládáte do našeho zařízení, do našich zaměstnanců, do nás. Pořád budeme dělat všechno tak, jak nám to kážou zákony a dobré mravy, aby Vaše "maminky, babičky, dědečkové, tatínkové, tetičky,..." byli spokojení a budeme rádi, když se nebudete našim požadavkům obracet zády, ale naopak, budeme nadále spolupracovat tak, jak se nám to dařilo doposud. 

                                                                                                                                                          Beáta Bakošová, ředitelka