Poděkování

"Život není o  tom, co získáme. Je o tom, kým se staneme, čím přispějeme, co vytvoříme…to dáva nášmu životu smysl."

 

Anthony Robbins

Nášmu životu dáva smysl naše práce. Práce každého z našich zaměstnanců  je pro naše uživatele potřebná. Snažíme se, aby se měli v našem zařízení všichni  dobře, aby se jim u nás dobře žilo. Ustavičně pracujeme na kvalitě a jejím monitoringu, zavádíme nové postupy a metodiky, aby bylo vše v souladu s právními předpisy, k osohu všem uživatelům.  Děkujeme za Vaši materiální i finanční pomoc, k 31.12.2013 byla na účtu veřejné sbírky částka 29.599,89 CZK.  Poděkování patří zejména rodině Šenfeldové z Opavy (4.000,- CZK)  a rodině Tiché z Krnova, která neuvěřitelnou částkou 20.000,- Kč podpořila náš úžasný projekt!

Ti z Vás, kteří se ještě rozhodujete, připomínám, že veřejná sbírka pořád pokračuje. O konkrétním využití finančných prostředků se následně dozvíte prostřednictvím našich internetových stránek. 

 

                                                                                                                                               Beáta Bakošová