Veřejná sbírka MANEMI o.p.s.

 

Dnem 18.11.2013 odstartovala veřejná sbírka MANEMI o.p.s., s trváním na dobu neurčitou. 

Demence - strašák lidstva. Onemocnění mozku, při kterém dochází k porušení vyšších mozkových funkcí – paměti, myšlení, orientace, chápání, počítání, učení, jazyku, úsudku. Člověk postižený syndromem demence vykazuje známky zhoršené emoční kontroly, sociálního chování nebo motivace. Nejčastější formou demence je Alzheimerova choroba. Zaměstnanci Domu dobré vůle Žáry poskytují všem uživatelům sociální službu na vysoké úrovni. K tomu, abychom mohli na kvalitě sociální služby intenzivně pracovat, nám můžete pomoct i Vy a to vkladem finanční  hotovosti do pokladny, zřízené pro tento účel přímo v našem zařízení,  nebo zasláním jakékoliv finanční částky na účet veřejné sbírky MANEMI o.p.s., vedeného u České spořitelny. 

 
 
Za finanční dar ve jménu všech našich uživatelů děkujeme!!!