Historie budovy

Budova byla v minulosti využívána jako léčebna dlouhodobě nemocných. Objekt byl účelově dispozičně řešen pro provoz zdravotnického zařízení.

 

V 1.PP se nacházely původní prostory kuchyně, šaten personálu, kulturní místnost, prádelna, technické a skladovací zázemí, v 1.NP se nacházela vstupní hala, původní ošetřovna, 2x sociální zařízení a koupelna, 7 nemocničních pokojů, 2 terasy, v 2.NP se pak nacházely westerny, kancelář, sklad, 2x WC s koupelnou desinfekční místnost, 5 nemocničních pokojů. Kapacita budovy činila 45 lůžek ve 12 pokojích. V podkroví byly bytové jednotky 0+1, 1+1 a 2+1 včetně sociálního zařízení, které sloužily tehdejším zaměstnancům a dále několik menších skladovacích prostor.

 

Budova byla spolu s přilehlými pozemky a na nich se nacházejícími obslužnými stavbami užívána od třicátých let minulého století, kolaudována byla dle dostupných údajů v roce 1933 a byla využívána až do listopadu 2008, tedy celkem 75 let.


Fotogalerie