Cíle služby

Cílem naší služby je, aby si uživatelé udrželi co nejdéle stávající soběstačnost, psychické zdraví, získané schopnosti a dovednosti, které vedou k zachování a k prodloužení jejich aktivního života. Naší snahou je, aby se v zařízení cítili jako doma a prožili tak důstojný a smysluplný život v klidném prostředí.